INTRODUCTIE  
Home
Introductie
Plattegrond
Foto's
Prijzen
Route / Contact
Links
Reserveringen
Gastenboek
 

In 1990 waren we op zoek naar een geschikte locatie buitenaf voor het houden van paarden. Toevalligerwijs lag er een oud boerderijtje te koop met ongeveer 5 HA weiland te Wouwse Plantage aan de Mariabaan 22.

Het was liefde op het eerste gezicht, de koop was dan ook zo besloten.
Bij het natrekken van historische gegevens afkomstig van de heemkundige kring te Essen bleek dat het vroeger op Belgisch grondgebied lag en naderhand door grenscorrecties bij Nederland is gaan behoren. Het is waarschijnlijk de oudste bebouwde locatie van de Wouwse Plantage, in die tijd nog ongerept en begroeit door sparren en dennen.

In eerste instantie was er een oude brandwachterij gevestigd met een uitkijktorentje voor eventuele brandmelding, daarna werd het een onderkomen voor de welgestelde families uit Essen, België voor het houden van jachtbijeenkomsten en buitenverblijf, daarna is er een houtvester met werkpaarden in gehuisvest geweest en geleidelijk aan, toen het gebied werd ontbost, Wouwse Plantage heeft ook zijn bijnaam de “PIN” te danken aan de wortels, de pinnen die in de grond achterbleven bij het rooien van de bomen, hebben verscheidene veehouders hier hun bedrijf uitgeoefend tot aan het moment dat in 1990 het in ons bezit kwam.

Er is nu een paardenhouderij, een opfok-en africhtingsstal in gevestigd, dit na een aantal noodzakelijke aanpassingen in de vorm van nieuwbouw om het levensvatbaar te maken.

In het najaar van 2010 werd een mooi stukje natuur te koop aangeboden direct aangrenzend aan onze bestaande locatie, bestaande uit 3,50 HA cultuur-en bosgrond, behorend aan een Belgische familie. Zij gebruikte dit stukje cultuurgrond mede als kwekerij voor zeldzame planten en bomen. Vervolgens werden deze weer ingeplant in het door deze familie gestichte Arboretum te Kalmthout (voortkomend uit een vervallen kwekerij) en in het later door hun aangekochte domein het Hemelrijk te Essen.

Het aan ons verkochte perceel in december 2010 maakte daarvan deel uit.
Dit stukje natuur grenst aan het riviertje De Zoom, welke ontspringt in België als de Oude Moervaart aan de noordkant van de Kalmthoutse Heide en stroomt als Spillebeek ten westen van Essen naar de Nederlandse grens en dan als De Zoom verder gaat via de Wouwse Plantage en uiteindelijk uitmondt in de Schelde van Bergen op Zoom. In de 15e en latere eeuwen werd het ook gebruikt voor turfvaart en de oorspronkelijke naam was toen Sooma naderhand dus De Zoom.

Dit stukje bijgekochte natuur bracht ons op het idee om ook andere mensen hiervan te laten genieten en het plan werd gemaakt voor het creëren van een minicamping op dit stukje natuur, en aangezien er een nieuwe stallenaccommodatie gelijktijdig werd gebouwd, werd besloten hierin de noodzakelijke voorzieningen op te nemen zoals douches, toiletgroepen en een was- spoelplaats voor de camping gasten. 

Vooral in het voorjaar is het perceel omgeven door rijke bloesem van de restanten van de aanplant van de kwekerij en is de natuur vlakbij zoals roofvogels, uilen, fazanten, wilde ganzen, bosduiven, konijnen, hazen, egeltjes, eekhoorntjes, af en toe een koppel herten en verder een rijk gevarieerd vogelbestand van roodborstjes, vinken tot huismussen toe.

Wij wensen onze gasten dan ook een zeer aangenaam verblijf toe in deze schitterende natuur.